ירושלים

*6590 ,שפיצר רהיטים  //  בר אילן 20

שולחן מלכים // תובל 1, 02-9947943

רהיטי ויזל // מאה שערים 6, 02-5370154

אשל רהיטים // מעגלי הרים לוין  35 סנהדריה מורחבת, 02-6788883

02-5002323 משי קלאס  //  רבינו גרשום 9

02-5003817 מרכז השינה השוייצרי  //  עזרת תורה 28

02-5400693 מייבל ליין  //  רבינו גרשום 22

02-6331184 אימפריה  //  רבינו גרשום 19

בני ברק

03-5783140 ,הממשרד  //  אהרונוביץ 10

  קומת הנדוניה // אמרי ברוך 1, 054-841050

*6590 ,שפיצר רהיטים  //  אליהו הנביא 3

0שולחן מלכים  // כהנמן 100, 2-9947943

אלעד

03-9335204 ,סביב לשולחנך  //  רבינו בחיי 7

שפיצר רהיטים  //  יונתן בן עוזיאל 16, 073-2713182

בית שמש

*6590 ,שפיצר רהיטים  //  רבי אליעזר 39

שולחן מלכים  //  יגאל אלון 17, 02-9947943

זה השולחן // רבי יהושע 3 02-9992071

מודיעין עילית

רהיטופ  //  רשבי 18,  08-9741767

רהיטי עילית  //  שדרות יחזקאל 2, 052-88934502

ענק הרהיטים  //  אור החיים 4, 050-4153409

קרית גת

 מייבל ליין // אדמור מחבד 22 

אשדוד

 גלרין // האדמור מבעלזא 22/10  , 052-7642759

 פאלוך רהיטים  // בעל הנס 22 

 רהיטי שיא // היסמין 2 , 08-8669837 

ביתר עילית

רהיטי ביתר - הקוביה  //  קדושת לוי 47 בחניה, 02-6647070

 ,מעבל  //  קדושת לוי 46

*6590 ,שפיצר רהיטים  //  המגיד ממעזריטש 56

צפון

פנינת הרהיט // מיכאל 57, חיפה

פאלוך רהיטים //  חצור, 

אופקים

פיגנבוים רהיטים //  דובדבן 10/6, 050-4102716 

ערד

קרניז   //  שמעון 36/2, 054-8414045

פאלוך    //  ערד, 054-8412120

Please reload