top of page

ירושלים

*6590 ,שפיצר רהיטים בר אילן 20

שולחן מלכים תובל 1, 02-9947943

רהיטי ויזל מאה שערים 6, 02-5370154

אשל רהיטים מעגלי הרים לוין  35 סנהדריה מורחבת, 02-6788883

02-5002323 משי קלאס רבינו גרשום 9

02-5003817 מרכז השינה השוויצרי עזרת תורה 28

02-6331184 אימפריה רבינו גרשום 19

בני ברק

*6590 ,שפיצר רהיטים אליהו הנביא 3

 054-8410500 ,1 קומת הנדוניה אמרי ברוך

0שולחן מלכים כהנמן 100, 2-9947943

רהיטי יבנה 4 יבנה 4, 03-6165563

הממשרד אהרונוביץ 10, 03-5783140

אלעד

שפיצר רהיטים יונתן בן עוזיאל 16, 073-2713182

03-9335204 ,סביב לשולחנך רבינו בחיי 7

 

בית שמש

*6590 ,שפיצר רהיטים רבי אליעזר 39

שולחן מלכים יגאל אלון 17, 02-9947943

זה השולחן רבי יהושע 3 02-9992071

 בלוז רהיטים נהר הירדן 1, 02-9994686

מודיעין עילית

רהיטופ רשב"י 18,  08-9741767​

רהיטי עילית שדרות יחזקאל 2, 052-88934502

ענק הרהיטים אור החיים 4, 050-4153409

רהיטי רשבי רשבי 36, 08-9110637

קרית גת

 מייבל ליין אדמו"ר מחב"ד 22 

ביתר עילית

מעבל קדושת לוי 18,  02-5466614​

שפיצר רהיטים המגיד ממעזריטש 56, *6590

רהיטי ביתר קדושת לוי 47, 02-6647070

צפון
פאלוך חצור, 053-418888
מחסני ריהוט הארי 6 צפת

אופקים
פיגנבוים רהיטים דובדבן 10/6, 050-4102716

אשדוד
אינדקס  רבא 3, 08-6163150

bottom of page