top of page

ירושלים

שפיצר רהיטים בר אילן 20 *6590

שולחן מלכים תובל 1 02-9947943

רהיטי ויזל מאה שערים 6, 02-5370154

אשל רהיטים מעגלי הרים לוין 35 סנהדריה מורחבת 02-6788883

משי קלאס רבינו גרשום 9 02-5002323

מרכז השינה השוויצרי עזרת תורה 28 02-5003817

טיב הרהיט  קהילת שו"ם 333 052-7627953

שפיץ רהיטים תורת חסד 4 02-5386340

רהיטל בינת יששכר 1 02-5002454

בני ברק

*6590 ,שפיצר רהיטים אבני נזר 10

 054-8410500 ,1 קומת הנדוניה אמרי ברוך

0שולחן מלכים כהנמן 100, 2-9947943

רהיטי יבנה 4 יבנה 4, 03-6165563

הממשרד אהרונוביץ 10, 03-5783140

רהיטי שוהם ר עקיבא 129 050-4127202

רהיטי מרקוס עזרא 45 03-3080444

אלעד

שפיצר רהיטים יונתן בן עוזיאל 16 073-271318

סביב לשולחנך רבינו בחיי 7 03-9335205

ממלכת הריהוט רבי יהודה הנשיא 102 03-9090932

בית נאה מרכז רימון 053-4725082

בית שמש

*6590 ,שפיצר רהיטים רבי אליעזר 39

שולחן מלכים יגאל אלון 17, 02-9947943

זה השולחן רבי יהושע 3 02-9992071

 בלוז רהיטים נהר הירדן 1, 02-9994686

מודיעין עילית

רהיטופ רשב"י 18,  08-9741767​

רהיטי עילית שדרות יחזקאל 2, 052-88934502

ענק הרהיטים אור החיים 4, 050-4153409

רהיטי רשבי רשבי 36, 08-9110637

קרית גת

 מייבל ליין אדמו"ר מחב"ד 22 

ביתר עילית

מעבל קדושת לוי 18,  02-5466614​

שפיצר רהיטים המגיד ממעזריטש 56, *6590

רהיטי ביתר קדושת לוי 47, 02-6647070

צפון
פאלוך חצור, 053-418888
מחסני ריהוט הארי 6 צפת

אופקים
פיגנבוים רהיטים דובדבן 10/6, 050-4102716

אשדוד
אינדקס  רבא 3, 08-6163150

bottom of page