top of page

ירושלים

שפיצר רהיטים בר אילן 20 *6590

שולחן מלכים תובל 1 02-9947943

רהיטי ויזל מאה שערים 6, 02-5370154

אשל רהיטים מעגלי הרים לוין 35 סנהדריה מורחבת 02-6788883

משי קלאס רבינו גרשום 9 02-5002323

מרכז השינה השוויצרי עזרת תורה 28 02-5003817

טיב הרהיט  קהילת שו"ם 333 052-7627953

שפיץ רהיטים תורת חסד 4 02-5386340

בני ברק

*6590 ,שפיצר רהיטים אבני נזר 10

 054-8410500 ,1 קומת הנדוניה אמרי ברוך

0שולחן מלכים כהנמן 100, 2-9947943

רהיטי יבנה 4 יבנה 4, 03-6165563

הממשרד אהרונוביץ 10, 03-5783140

רהיטי שוהם ר עקיבא 129 050-4127202

רהיטי מרקוס עזרא 45 03-3080444

רהיטי וייס רש"י 30 03-5794542

אלעד

שפיצר רהיטים יונתן בן עוזיאל 16 *6590

סביב לשולחנך רבינו בחיי 7 03-9335205

ממלכת הריהוט רבי יהודה הנשיא 102 03-9090932

בית נאה מרכז רימון 053-4725082

בית שמש

*6590 ,שפיצר רהיטים רבי אליעזר 39

שולחן מלכים יגאל אלון 17, 02-9947943

זה השולחן רבי יהושע 3 02-9992071

מרקוס רהיטים  אביי 25 02-6200500

חוש הרהיט רב חנן 6 02-5720994

מודיעין עילית

רהיטופ רשב"י 18  08-9762295​

רהיטי הקריה נתיבות המשפט 3  08-9741767

ענק הרהיטים אור החיים 4 050-4153409

רהיטי רשבי רשבי 36 08-9110637

קרית גת

052-7145870 מייבל ליין אדמו"ר מחב"ד 22

053-3148888    טייסט ריהוט

ביתר עילית

שפיצר רהיטים המגיד ממעזריטש 56 *6590

רהיטי ביתר קדושת לוי 02647070

רהיטי מרקוס הר"ן1  02-6200500

עולם המזרונים הר"ן 9 02-5805861

אשדוד

אינדקס רשב"י 13 08-6163150

רהיטי שיא היסמין 2 052-7167510

גלרין האדמור מבעלזא 16 054-6808784

חיפה

פנינת הרהיט מיכאל 57 052-7689924

אופקים

פיגנבוים רהיטים דובדבן 10 050-4102716

bottom of page