top of page

תקנון האתר

 • כל המחירים שבאתר לא כוללים הובלה והרכבה.

 • תתכן סטיה בצבע בין התמונות שבאתר למוצר.

 • מוצרי קוקטייל מיוצרים באיכות גבוהה ועומדים בסטנדרטים בינלאומייםכחלק מהשירות הניתן בחברת קוקטייל ניתנת ללקוח אחריות שתמומש במקרים בהם יתגלה פגם בלתי צפוי במוצר.

 • קוקטייל מתחייבת לדאוג לתיקונו של כל פגם במוצר שנמכר על ידה (על פי תנאי האחריות), אשר נובע מפגם בחומר או בתהליך היצור, זאת ללא תמורה, והכל בתקופת האחריות ובכפוף להוראות המצורפות וההוראות המפורסמות בחנות.

 • חברת קוקטייל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מגוון המוצרים שברשותה, ו/או חלקיהם, ו/או להוציאם מהמגוון. במקרה בו המוצר נושא תעודת אחריות אינו קיים במגוון מוצרי קוקטייל, תהיה חברת קוקטייל זכאית להחליף את המוצר במוצר דומה, שווה ערך בניכוי פחת שימוש. לחילופין, תהיה קוקטייל זכאית לתת ללקוח, בכפוף לאמור בתקנון זה שובר זיכוי בערך שווה ובניכוי פחת שימוש או החזר כספי לפי שיקול דעתה.

 • האחריות תחול אך ורק כנגד הצגת תעודת אחריות זו.

 • מאחר ומוצרי קוקטייל עשויים מחומרים טבעיים, הרי לא יכולים להיות שני מוצרים זהים אלא רק דומים לכן ייתכן שבמקרי החלפה מסוימים לא יהיו זהים למוצר או לחלק שהוחלף.

 • תקופת האחריות הינה לחצי שנה. 

 • תקופת האחריות היא מתאריך אספקת הרהיט לבית הלקוח.

 • בשום מקרה לא יהיה פיצוי על נזק תוצאתי או על הוצאות נלוות או הפסד כספי נלווה והחברה רשאית אך לא חייבת להמשיך לספק שירות ותיקונים בתשלום גם לאחר תום תקופת האחריות.

 • תוקף האחריות חל לגבי מי ששמו וכתובתו מופיעים בטופס ההזמנה המקורי, ועל שימושו בלבד במוצר.

 

 

 

תנאי האחריות

 • הפגם אינו נזק שנגרם כתוצאה מהובלה, מהרכבה או מטיפול על ידי הלקוח, או על ידי גורם לא  מוסמך.

 • הפגם אינו נובע מטיפול בחומר לא מתאים או פגום או כתוצאה של כוח עליון או ממים, אש, חבלה, שבר או פגיעה מכוונת או שאינה מכוונת במוצר וכו'.

 • השימוש ברהיטים ובחלקיהם היה סביר ונעשה בהתאם להוראות השימוש של חברת קוקטייל. 

 • לא נעשה ניסיון תיקון על ידי גורם כלשהו מלבד נציג מוסמך של קוקטייל.

 • לקונה יש טופס אחריות של קוקטייל. 

 • הרהיט לא נקנה מתצוגת החנות כרהיט סוג ב` או במסגרת מכירת עודפים/חיסול.

 • המוצר נמצא ברשות הרוכש המקורי (ששמו מופיע על גבי טופס ההזמנה), והוא לא נפגע כתוצאה מהעברתו ממקום למקום.

 • הפגם אינו נובע מבלאי סביר עקב שימוש רגיל.

 • חברת קוקטייל אינה מתחייבת לספק מוצר או חלק חליפי חדש אלא אם הפגם נתגלה לא יאוחר מ- 10 ימים מיום קבלת הסחורה. בכל מקרה אחר יתוקן המוצר או יוחלף, חלקו או כולו,  במוצר או חלק באותו מצב  וגיל בעל ערך  דומה.

 • במקרה והמוצר אינו משווק יותר, יוחלף המוצר במוצר דומה.

 • במקרה ולא מתאפשרת החלפה יובא בחשבון משך זמן השימוש  במוצר עד לקלקולו, או גילוי הפגם וזאת לצורך החזר כספי. לחברת קוקטייל. הזכות לבחור בין תיקון להחלפת רהיט או חלק ממנו לבין תשלום או החזר תשלום חלקי, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת קוקטייל.

 • טיפול בתלונה מותנה בהצגת תמונת הפגם במוצר לפי דרישת חברת קוקטייל.

 • האחריות אינה חלה על שבר בזכוכית.

 • החזרת מוצר תוך 14 ימי עסקים למחסן חברת 'קוקטייל' בתנאי שהמוצר ארוז באריזתו המקורית ולא נעשה בו שימוש כל שהוא ובכפוף לחוק.

 • אין החזרה או ביטול על מוצר שנמכר במחיר "חיסול".

 • על מוצרים מסדרת  low cost במחירים מוזלים קיימת אחריות מוגבלת של 60 יום בלבד, ללא אחריות על זכוכיות וחלקי חילוף מעבר לכך שירות יינתן בתשלום!

bottom of page